Au2rep Privatlivspolitik

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Au2rep's privatlivspolitik

Vores privatlivspolitik er lavet til dig, så du ved hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Det er et krav i Persondataforordningen, at vi oplyser dig om vores behandling, og dine rettigheder i denne forbindelse.

Dataansvarlig

Au2rep er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om vores kunder. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Au2rep

Industrivej 7

4180 Sorø

CVR-nr.: 36966351

Telefon: 60 54 43 34

Mail: kontakt@au2rep.dk

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Kommunikation

Formål

Når du har spørgsmål til vores hjemmeside, ønsker at høre mere om vores services, booke en aftale, mv., så kan vi være i kontakt via:

  • Email
  • Telefon
  • Facebook Messenger

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan svare på dine spørgsmål, eller levere en ydelse til dig. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger afhænger af formålet med behandlingen.

  • Når vi svarer på dine spørgsmål, så er vores hjemmel Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra f).
  • Når vi leverer en ydelse til dig, så er vores hjemmel Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b).

Videregivelse

Vi videregiver ikke dine oplysninger.

Opbevaring

Vi sletter vores gemte kommunikation med dig et ½ år efter vores seneste kontakt. Skulle der opstå et særligt behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Cookies

Formål

Se mere om hvordan vi anvender cookies i vores cookiespolitik.

Anvendelsen af cookies sker med hjemmel i cookiebekendtgørelsen, men cookies er også personoplysninger, så derfor er de relevante at nævne her.

Vores hjemmel til at placere cookies sker med udgangspunkt i dit samtykke, og hjemlen til dette er artikel 6, stk. 1 litra a) i Databeskyttelsesforordningen.

Videregivelse

Vi videregiver ikke dine oplysninger.

Vi lader dog tredjeparter sætte cookies via vores hjemmeside. Se mere herom i vores cookiepolitik.

Opbevaring

I vores cookiepolitik kan du se mere herom.

Reparation

Formål

Når du ønsker at få repareret din bil, så har vi behov for at registrere og behandle nogle personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefon, mail, registreringsnummer, nummerplade, stelnummer.

Disse oplysninger behandler vi, så vi kan levere vores service til dig, og hjemlen hertil findes i artikel 6, stk. 1 litra b) i Databeskyttelsesforordningen.

Videregivelse

Når vi køber reservedele til din bil, så videregives bilens stelnummer til leverandøren, så vi kan finde en reservedel, der passer til netop din bil.

Opbevaring

Vi tilbyder dig en garanti på dine reservedele i op til 3 år, og derfor gemmer vi dine oplysninger. Hvis du ikke har været kunde hos i 3 år, så vil vi slette dine personoplysninger.

Herudover så kræver bogføringsloven, at vi gemmer vores regnskabsbilag i minimum 5 år efter det senest godkendte årsregnskab.

Udlejningsbil

Formål

Når du ønsker at leje en bil, så skal vi behandle nogle af dine personoplysninger for at indgå lejeaftalen. Dine oplysninger vil blive noteret i kontrakten.

Hjemlen til at behandle dine personoplysninger findes i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b).

Videregivelse

Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til andre.

Opbevaring

I denne forbindelse gemmer vi dine personoplysninger så længe at bilen er udlejet, samt 2 måneder herefter. Vi gemmer aftalen for fx at holde styr på hvem der kørte i bilen, hvis politiet skulle sende en fartbøde.

Serviceaftale via Omnicar

Formål

Hvis du her på værkstedet vælger at oprette en serviceaftale via vores samarbejdspartner Omnicar, så vil vi behandle personoplysninger om dig i forbindelse med selve oprettelsen. Sammen med dig vil vi oprette din bil til en serviceaftale i Omnicars it-system, og til dette skal vi indtaste dine kontaktoplysninger, samt dit CPR-nummer og kørekortnummer.

Omnicar er ansvarlig for serviceaftalen, og de er også ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. I forbindelse med serviceaftalen behandler de bl.a. bilens GPS-koordinater til brug for deres servicelevering.

Au2rep har ikke adgang til dine personoplysninger efter din oprettelse hos Omnicar.

Hjemlen til at behandle dine personoplysninger findes i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b).

Videregivelse

Dine oplysninger videregives ikke.

Opbevaring

Dine oplysninger opbevares hos Au2rep mens serviceaftalen gælder.

Serviceaftale via au2cloud

Formål

Når vi kobler dig til au2clouds løsning, så installeres en kørebogsfunktion som kan bruges til regnskabsmæssige formål, til både privat og erhvervskørsel. Derfor registreres din kørsel. Med au2cloud får vi adgang til din bils status, så vi fx kan se dine fejlkoder i bilen. Dette bruges til at give dig en bedre service.

VIderegivelse

Dine oplysninger videregives ikke.

Opbevaring

Dine oplysninger opbevares mens serviceaftalen gælder.

Sociale medier (Facebook)

Formål

Når du vælger at følge os på vores Facebookside, så behandler vi dine personoplysninger. På vores Facebookside fortæller vi om vores forretning og aktuelle tilbud.

Hjemlen til denne behandling er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a).

Videregivelse

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, men da vi er fælles dataansvarlige med Facebook, så har de også adgang til dine personoplysninger.

Opbevaring

Hvis du stopper med at “følge” os på Facebook, eller hvis du fjerner dit “synes godt om” af vores side, så vil vi automatisk stoppe med at behandle dine personoplysninger. Hvis du har skrevet til os via Facebook Messenger, så vil vi slette disse oplysninger 3 måneder efter vores dialog er afsluttet.

Finansieringsaftale

Formål

Hvis du ønsker at søge finansiering til at betale din reparationsregning, så skal vi behandle dine personoplysninger for at oprette din kreditansøgning hos vores samarbejdspartner Resurs.

Til brug for din ansøgning, så skal vi behandle følgende oplysninger:

Aftale indtil 10.000 kr.:

  • Navn, adresse, telefon, email, samt CPR-nummer for at sikre, at den rette person oprettes i aftalen.

Aftale mellem 10.000-40.000 kr.:

  • Der skal bruges de samme oplysninger som i aftalen “indtil 10.000 kr.”. Herudover skal vi behandle oplysninger om civilstatus, ansættelsesforhold, bankforhold, indkomst, kreditkortoplysninger, medlemsskab af A-kasse.

Hjemlen til at behandle dine personoplysninger findes i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b).

Videregivelse

Din aftale indgås med Resurs, men via Au2rep, og derfor ville alle oplysningerne til brug for aftalen behandles af Resurs.

Opbevaring

Au2rep sletter dine personoplysninger når betalingen for reparationen er modtaget.

Regnskab

Formål

Når du som kunde har foretaget en betaling hos os, så skal vi bogføre kvitteringer, fakturaer og lignende betalingsbilag.  På en kvittering vil dine betalingsoplysninger fremgå. På en faktura vil dine kontaktoplysninger også indgå.

Hjemlen til at behandle dine personoplysninger findes i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra c).

Videregivelse

Dine personoplysninger videregives ikke.

Opbevaring

Dine personoplysninger vil blive opbevaret i 5 år efter senest godkendte regnskab.

Tredjelande

Når du er kunde hos os, så behandles dine personoplysninger hos os. Vi gør brug af leverandører (databehandlere) når vi behandler dine personoplysninger fx når vi sender mails til hinanden. Disse databehandlere behandler nogle gange dine personoplysninger udenfor EU fx i USA.

USA er et tredjeland, og der er særlige krav til at “overføre” personoplysninger til tredjelande. EU tillader dog, at vi anvender databehandlere i USA når disse har tilsluttet sig en aftale der kaldes Privacy Shield. De databehandlere som vi anvender i USA er tilsluttet denne aftale fx Google og Facebook.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om den nye persondataforordning.